• kontakt@mandalawroc.pl

Terapia Nowe Życie – ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień ,,Nowe życie” w Wapnicy pomaga osobom mającym problem z nałogami takimi jak alkoholizm, narkomania, lekomania czy patologiczny hazard. Mając na uwadze szczęśliwe życie wolne od nałogów powstał zespół fachowców i terapetuów, którzy korzystając z doświadczenia i wiedzy pomagają osobom uwikłanym w uzależnienia różnego typu. Indywidualne podejście do każdegj osoby z pełną otwartością pozwoliły na zbudowanie zaufania i dobrej pozycji Ośrodka. Warto zapoznać sie z jego pełną ofertą, która znajduje się na stronie internetowej Ośrodka ,,Nowe Życie”, aby pozwolić pomóc sobie lub osobie najbliższej.  
Nazwa firmy Terapia Nowe Życie
Adres Wapnica 76, 73-132 Wapnica
Telefon 48 515 481 213
Mail terapianowezycie@gmail.com
Witryna https://terapianowezycie.pl/