• kontakt@mandalawroc.pl

Dlaczego alkoholicy kłamią? Psychika osób uzależnionych od alkoholu

Od dawna alkoholizm uznaje się za chorobę pełną zaprzeczeń. Zaprzecza nie tylko rodzina i bliscy uzależnionego, ale również sama osoba zmagająca się z problemem. Kłamstwa i ukrywanie problemu to dla wielu osób codzienność. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że choroba alkoholowa to również problem natury psychologicznej. Dlaczego alkoholicy kłamią? Jaki wpływ ma alkohol na psychikę osoby uzależnionej? Choroba alkoholowa współcześnie jest coraz bardziej powszechna, a z uzależnienia wiele osób nie zdaje sobie sprawy do momentu aż przekroczy niewidzialną granicę. Po niej problem z alkoholem staje się codziennością i trudno samemu wyjść z nałogu. Pojawiają się manipulacje na bliskich, nieustanne kłamstwa, a także problemy w życiu zawodowym i osobistym. Wpływ na to wszystko ma psychika osób uzależnionych.

Alkohol – do czego prowadzi?

Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do uzależnienia i z tego sprawę zdaje sobie niemal każdy. Alkohol ma wpływ nie tylko na kondycję psychiczną czy relacje zawodową oraz rodzinną, ale również negatywnie działa na zdrowie oraz dobry stan fizyczny. Z racji tego, że trudno rozpoznać moment dotarcia do granicy pomiędzy przyjemnością a uzależnieniem, wiele osób, które nadużywa alkoholu, sama zaprzecza temu, że ma problem. Do czego zatem prowadzi nadmierne spożywanie alkoholu? Alkohol przede wszystkim wpływa na wiele funkcji poznawczych. Osoba uzależniona, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma problem z nadużywaniem alkoholu, traktując go raczej jako przyjemność – zaprzecza wszelkim zarzutom, a w niedługim czasie udaje abstynencję. Alkohol wciąga, a obsesja alkoholowa nakręca uzależnionego sprawiając, że przestaje być szczery sam ze sobą.

Alkoholizm a zaprzeczenie

W początkowej fazie wielu alkoholików nie tylko zaprzecza sugestiom, że może mieć problem z nadużywaniem napojów wysokoprocentowych. Zaprzecza nie tylko przed bliskimi, ale również sam przed sobą. Nie przyznaje się do problemu, nieustannie szukając wymówek i usprawiedliwień dla swojego zachowania. Najczęściej jednak z zaprzeczeniem zmagają się bliscy uzależnionego, którzy wszelkimi sposobami starają się pomóc i znaleźć drogę od uzależnienia. Mechanizm tworzenia iluzji i zaprzeczenia to dla alkoholika forma ukrycia problemu. Dzięki temu nie tylko nie musi zmagać się z problemem, ale również może żyć i spożywać alkohol bez poczucia winy.

Dlaczego alkoholik kłamie?

Kłamstwa u osoby uzależnionej są na porządku dziennym, zwłaszcza w późniejszych etapach uzależnienia. Dlaczego zatem alkoholik kłamie? Z perspektywy psychologicznej jest to mechanizm, który określa się mianem nałogowego regulowania uczuć. W ten sposób alkoholik zaprzecza istnieniu problemu, a także tworzy iluzję, że mimo wszystko doskonale radzi sobie z problemem picia. Kłamstwa pomagają mu uspokoić rodzinę, ukryć problem przed innymi i samym sobą. Dzięki temu nie odczuwa, że robi coś złego, gdyż nieustannie się usprawiedliwia, podsuwając mu wymówki i usprawiedliwienia. Jednocześnie alkoholik tworzy iluzję idealnego życia i poprzez zaprzeczenie odsuwa od siebie kwestie problemu. Kłamstwo daje mu możliwość sięgnięcia po alkohol i ucieczki od rzeczywistości. W większości przypadków osoba uzależniona jest przekonana, że wszelkie pojawiające się problemy życiowe nie mają żadnego związku z nadużywaniem alkoholu. Z biegiem czasu kłamie coraz częściej i coraz bardziej wiarygodnie. Przez to najczęściej zbyt późno zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje pomocy, raniąc przy tym bliskich, a także zaniedbując życie zawodowe. psychika osób uzależnionych od alkoholu

Ośrodek odwykowy we Wrocławiu

Leczenie alkoholizmu nie jest proste, jest jednak konieczne, aby odzyskać dawne życie oraz sprawność psychiczną i fizyczną. Samodzielnie podjęcie się leczenia jest jeszcze trudniejsze, zwłaszcza jeśli osoba uzależniona nagminnie zaprzecza istnieniu problemu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyleczenie choroby alkoholowej jest zgłoszenie się na terapię uzależnień, prowadzoną w specjalistycznym ośrodku odwykowym we Wrocławiu. To tam osoba uzależniona jest w stanie poznać źródło swojego problemu, a także stopniowo zrezygnować z codziennego picia. Terapia uzależnień we Wrocławiu daje możliwość przepracowania wszystkich problemów, które skłoniły do sięgnięcia po alkohol. Warto jednak pamiętać, że im szybciej uzależniony zgłosi się na terapię, tym łatwiej będzie mu wyjść z nałogu.