• kontakt@mandalawroc.pl

Czy mój mąż jest alkoholikiem? 5 niepokojących sygnałów

Alkohol jest znany ludzkości od tysięcy lat. Pierwsze przekazy o tym trunku, a konkretnie piwie pochodzą z roku 4000 przed naszą erą z Mezopotamii. Wzmianki o piwie pojawiają się w eposie o Gilgameszu oraz kodeksie Hammurabiego. O problemach faraona z nadużywającymi alkohol żołnierzami i przegranymi z tego powodu bitwami dowiadujemy się z pism datowanych na rok dwutysięczny przed naszą erą, co spowodowało wprowadzenie przez władcę zakazu jego spożywania. Jak widać alkohol sprawiał problemy już starożytnym i do dzisiaj w tym względzie nic się nie zmieniło.

Kto jest najbardziej narażony na chorobę alkoholową?

Najbardziej narażone na chorobę alkoholową są osoby, w których rodzinach występował ten problem. Dzieje się tak dlatego, że dzieci wychowane w takich rodzinach nie poznały innego sposobu radzenia sobie z problemami niż alkohol. Na ten nałóg narażone są również osoby o niskim poczuciu własnej wartości, gdyż ten trunek rozluźnia, ułatwia relacje z innymi bez obaw o kompromitację, wyśmianie. Innym czynnikiem sprzyjającym jej rozwojowi jest nadmiar problemów bez wsparcia ze strony najbliższych.
Rosnący stres i wymagania ze strony otoczenia również mogą doprowadzić do sięgania po alkohol i uzależnienia. Współcześnie wiele wskazuje na to, że ludzie sukcesu, żyjący pod nieustanną presją są grupą w dużej mierze zagrożoną alkoholizmem.

Czy każda osoba nadużywająca alkoholu jest od niego uzależniona?

Nie każda osoba nadużywająca alkoholu jest od niego uzależniona. Niektórzy mogą go nadużywać okazjonalnie, na przykład w trakcie uroczystości rodzinnych, czy innych okazji. O uzależnieniu od alkoholu możemy mówić wtedy, gdy dochodzi do powielania szkodliwych zachowań, które wynikają z nadmiernego spożycia alkoholu. Uznaje się, że powinny one trwać dłużej niż trzy miesiące. Nadmierne spożycie alkoholu może też być przejściowe i wynikać z traumatycznych przeżyć takich jak: rozwód, czy śmierć bliskiej osoby. Z alkoholizmem mamy do czynienia wtedy, gdy takie zachowania rozciągnięte są w czasie.

Jakie są fazy rozwoju alkoholizmu?

W rozwoju choroby alkoholowej wyróżnia się cztery główne fazy:
  • Faza prealkoholowa, w której jest on sposobem na dobrą zabawę. Z reguły osoba musi wypić coraz więcej, aby się upić, często szuka pretekstu do napicia się.
  • Faza ostrzegawcza, w której pojawia się zjawisko „urwanego filmu”, a luki w pamięci stają się coraz dłuższe i częstsze. Pojawia się agresja i picie w samotności.
  • Faza krytyczna, w której picie jest ciągłe, spożycie coraz większe, dochodzi do gromadzenia alkoholu. Osoba uzależniona zaniedbuje sprawy rodzinne i wszelkie inne. Alkohol staje się najważniejszy.
  • Faza przewlekła, w której spada poziom tolerancji alkoholowej, występują zaburzenia fizyczne i psychiczne. Osoba uzależniona może sięgać po środki szkodliwe dla organizmu, jak na przykład denaturat. Nieleczone uzależnienie prowadzi do śmierci.

Pierwsze sygnały świadczące o uzależnieniu mężczyzny od alkoholu

Istnieje wiele sygnałów ostrzegawczych, świadczących o rozwoju choroby alkoholowej. Często są one bagatelizowane przez żony osób uzależnionych. O alkoholiźmie może świadczyć sięganie męża po coraz większe dawki napojów alkoholowych i koncentrowanie się wokół poszukiwania możliwości napicia się. Oczywiście zaprzecza o tym, że ma jakikolwiek problem z alkoholem i kontroluje spożywaniem trunków. Przestaje interesować się sprawami związanymi z rodziną, obowiązkami zawodowymi, relacjami z przyjaciółmi. Można znaleźć schowany przez niego alkohol w różnych miejscach. Zdarzają się również późne powroty z pracy w stanie nietrzeźwym. Alkoholizm mężczyzny jest niezwykle poważnym problemem dla jego rodziny zarówno żony, jak i dzieci, gdyż niszczy on więzi rodzinne i relacje między jej członkami. Sprawia, że najbliżsi alkoholika tracą poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do mężczyzny, tym bardziej jeśli awanturuje się i używa przemocy fizycznej i psychicznej wobec najbliższych,. Bywają mężowie upijający się, ale tak zwani nieszkodliwi, którzy jednak pozostają nadal osobami uzależnionymi ze wszystkim konsekwencjami tej choroby dla nich samych i rodziny. mąż alkoholik

Odwyk alkoholowy w województwie dolnośląskim. Jak pomóc mężowi z problemem alkoholowym?

Pierwszym krokiem powinna być poważna rozmowa z mężem, mająca na celu uświadomienie mu problemu. Obwinianie i kłótnie nie na wiele się zdadzą. Należy uświadomić mężczyźnie konsekwencje jego działań nie tylko dla niego, ale również osób mu najbliższych. Często są to trudne rozmowy, dlatego warto uprzednio porozmawiać z profesjonalistą z ośrodka terapii uzależnień, który udzieli wskazówek. Podejmuje się rozmowę tylko w okresie trzeźwości męża. Istotną sprawą jest, aby alkoholik sam podjął decyzję o leczeniu. Kolejnym krokiem jest podjęcie leczenia w ośrodku terapii uzależnień jako odwyk alkoholowy w województwie dolnośląskim. Wsparcie ze strony certyfikowanych terapeutów uzależnień otrzymują tu nie tylko sami pacjenci, ale także ich rodziny. Skorzystanie z pomocy ośrodka terapii uzależnień jest najczęściej jedyną szansą na poradzenie sobie pacjenta z chorobą alkoholową i wyjście z nałogu.